Motiverande samtal MI

Utbildare i motiverande samtal MI som är medlemmar i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) hittar du här ››

Kursböcker i MI hittar du här ››

Öppna utbildningar i MI                             

MI i grupp 15-17 maj