Motiverande samtal MI

Utbildare i motiverande samtal MI som är medlemmar i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) hittar du här ››

Kursböcker i MI hittar du här ››

Öppna utbildningar i MI hittar du här ››

MI motiverande samtal. Praktisk handbok för äldreomsorgen.
Motiverande samtal och behandling för övervikt och fetma, vuxna, ungdomar och barn.
MI motiverande samtal, Praktisk handbok för hälso- och sjukvården.


MI motiverande samtal, Praktisk handbok för 
socialt arbete
MI motiverande samtal, Praktisk handbok för tandvården.