Motiverande samtal MI

Utbildare i motiverande samtal MI som är medlemmar i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) hittar du här ››

Kursböcker i MI hittar du här ››

Öppna utbildningar i MI
3 dagar grundutbildning 20-21 mars och 24 april
MI i grupp 15-17 maj