Boken "Förlåt och bli fri"

  • Boken "Stödja patienter att sluta röka och snusa" av Barbro Holm Ivarsson, Agneta Hjalmarson och Margareta Pantzar

Tobaksprevention

  • Boken "Stödja patienter att sluta röka och snusa" av Barbro Holm Ivarsson, Agneta Hjalmarson och Margareta Pantzar

Motiverande samtal

  • Boken "MI Motiverande samtal" av Barbro Holm Ivarsson

Arbetsområden

 

Förlåtelse

Jag hjälper människor att förlåta sig själva och andra. Här hittar du mer information om boken "Förlåt och bli fri", individuella förlåtelsesessioner och kurser i förlåtelse.

Läs mer ››
 

Psykologmottagning

Jag driver Vadstena Psykologmottagning.

Läs mer ››

  

Rådgivning om tobak

Jag åtar mig uppdrag på området rådgivning och tobaksavvänjning - framför allt för patienter/klienter inom psykiatri, beroendevård och socialtjänst.            

Läs mer om tobaksprevention ››

Motiverande samtal MI

Jag åtar mig uppdrag på området motiverande samtal, MI.

Läs mer om MI ››